This is a toast

This is a description of the toast

Significance of thermal energy storage material in solar air heaters

en
  • Informacje
  • Źródło
  • Materiały audiowizulane
  • Ocena

Specyfikacje FEFTS

Publikacja naukowa

Dostarczanie czystej energii (System magazynowania energii)

Typ magazynowania

Magazynowanie ciepła

Specjalny rodzaj

Magazynowanie ciepła utajonego (pcm)

Dziedzina rolnictwa

Inwentarz, Szklarnie

Odpowiednie dla

Generator energii, Przedsiębiorstwa, Przemysł

Możliwości zatosowania

Ogrzewanie i chłodzenie konstrukcji rolniczych, Przetwarzanie ciepła/zimna

Szczególnie

Budynki rolnicze, Suszenie towarów

Typ rozwiązania

Sprzęt, Metodyka, Procedura

Platforma AgEnergy

eu
Projekt otrzymał finansowanie w ramach Programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020, na mocy umowy grantowej nr: 101000496.

Niniejsza Platforma AgEnergy została zbudowana przy wykorzystaniu jedynie opublikowanych materiałów, pochodzących z ogólnodostępnych źródeł. Głównym celem Platformy AgEnergy jest ułatwienie upowszechniania cennych informacji, które umożliwią w szerszym zakresie wprowadzanie strategii i technologii wolnych od paliw kopalnych (FEFTS). Platforma AgEnergy nie służy celom komercyjnym ani porównawczym. Jeżeli nie życzysz sobie upowszechniania informacji w tej formie, skontaktuj się z nami info@agrofossilfree.eu

Utworzono przez agenso