This is a toast

This is a description of the toast

Velkommen til AgEnergy Platform, der præsenterer Fossil Energy Free Technologies and Strategies (FEFTS)!

Se en række forskellige FEFTS-løsninger gennem dette interaktive værktøj udviklet i AgroFossilFree-projektet og tilmeld dig for at vurdere dem og indsende nye.

Gennemse blandt FEFTS om ren energiforsyning, energieffektivitetsforbedring og jordkulsyrebinding, organiseret i følgende 5 kategorier:

AgEnergy Platform

eu
Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Union's Horizon 2020 Forskning- og innovationsprogram under tilskudsaftale ID 101000496

Denne AgEnergy-platform er kun udviklet ved at bruge publiseret materiale fra forskellige open acces-kilder. Hovedformålet med AgEnergy-platformen er at lette udbredelsen af nyttig information til en bedre anvendelse af fossil-energifri strategier og teknologier, (FEFTS), og har ingen kommercielle eller koparative formål. Hvis du ikke er enig i formidlingen af oplysningerne, bedes du kontakte os på info@agrofossilfree.eu

Oprettet af agenso